CZ EN Translate
Menu

Informace k obchodní dohodě EU-Kanada (CETA)

        Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „CETA") byla publikována v Úředním věstníku EU č. L 11/2017.

        CETA upravuje oboustranně preferenční obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou. Součástí CETA je rovněž Protokol o pravidlech původu a o postupech stanovení původu (pravidla původu zboží). Protokol stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Kanadě, a tím dle CETA nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu.

        Protokol rovněž upravuje způsob prokázání preferenčního původu formou „Prohlášení o původu" a použití Systému REX, kdy při prokazování preferenčního původu zboží budou vývozci v Evropské unii využívat registrovaného vývozce.

        Vývozci, kteří budou využívat preferenční obchod v rámci CETA, si můžou o registrovaného vývozce v rámci systému REX požádat ještě před vstupem CETA v platnost. Pokud je vývozce v systému REX již registrován, nemusí se pro použití v rámci CETA znovu registrovat.

        Pro registraci je nutné podat žádost u místně příslušného celního úřadu. Žádost je možné podat i formou elektronického formuláře, který je dostupný na internetových stránkách CS (zde).

        Zahájení prozatímního provádění CETA se předpokládá v první polovině roku 2017. Datum, od kterého bude CETA prozatímně prováděna, bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

        Vlastní Protokol je publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy.

        Bližší informace k Systému REX najdete na internetových stránkách původu zboží celní správy.

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 01.03.2017

Skočit na začátek stránky