CZ EN Translate
Menu

Systém REX - vystavování náhradních dokladů o původu do Norska a Švýcarska v rámci GSP

        V návaznosti na zavedení systému registrovaného vývozce (REX) v rámci Všeobecného systému preferencí Evropské unie (GSP) od 1. ledna 2017, vystavují Náhradní deklaraci o původu v rámci přeposílání zboží do Norska a Švýcarska pouze registrovaní přeposílatelé (čl. 101 odst. 3 IA).

        Vzhledem k tomu, že nová dohoda, vypracovaná formou výměny dopisů mezi Evropskou unií, Švýcarskem a Norskem zohledňující systém REX při kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskem a Norskem v rámci GSP, stále ještě nebyla schválena v Evropském parlamentu, není zatím možné použít Náhradní deklaraci o původu. A to i přesto, že by přeposílatel byl registrovaným vývozcem/přeposílatelem v rámci systému REX. Stejně tak nebude možné akceptovat Náhradní deklaraci o původu vystavenou od přeposílatelů z Norska a Švýcarska.

        Do doby, než vstoupí uvedená dohoda v platnost (bude publikováno v Úředním věstníku Evropskou unií), budou přeposílatelé dále používat Náhradní osvědčení o původu zboží FORM A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 05.01.2017

Skočit na začátek stránky