CZ EN Translate
Menu

Dlouhodobé prohlášení dodavatele – změna čl. 62 implementovaného aktu

        Dne 13. června 2017 bylo v Úředním věstníku EU č. L 149 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/989 ze dne 8. června 2017, kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie" (dále jen „Nařízení"). Nařízení se použije od 14. června 2017.

        Nařízením se mimo jiné mění čl. 62 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (implementovaný akt), který pro dlouhodobé prohlášení dodavatele stanovuje nové podmínky pro jeho uplatnění. A to:

  • den začátku období platnosti dlouhodobého prohlášení dodavatele (datum zahájení) nesmí předcházet datu jeho vydání o více než dvanáct měsíců a nesmí přesahovat datum jeho vydání o více než šest měsíců
  • den konce období platnosti dlouhodobého prohlášení dodavatele (datum ukončení) nesmí přesahovat datum zahájení jeho platnosti o více než 24 měsíců.

        Adekvátně k čl. 62 implementovaného aktu došlo ke změně některých poznámek pod čarou u Přílohy 22-16 a 22-18 implementovaného aktu.

        Prohlášení dodavatele vystavená před novelou čl. 62 implementovaného aktu jsou nadále platná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 16.06.2017

Skočit na začátek stránky