CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení Komise o kumulaci mezi Mauricijskou republikou a státy AKT EPA a zámořskými zeměmi a územími EU podle čl. 4 protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o hospodářském partnerství mezi EU-ESA

Oznámení Komise o kumulaci mezi Mauricijskou republikou a státy AKT EPA a zámořskými zeměmi a územími EU podle čl. 4 protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o hospodářském partnerství mezi EU-ESA

        Dne 12. listopadu 2018 bylo v Úředním věstníku EU č. C 407 zveřejněno „Oznámení Komise podle článku 4 protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a státy východní a jižní Afriky týkajícímu se definice pojmu „původní produkty" či „produkty pocházející z" a metod správní spolupráce".

        V oznámení Evropská Komise informuje o možnosti Mauricijské republiky použít kumulaci s materiály pocházejícími ze států AKT EPA (africké, karibské a tichomořské státy) a zámořskými zeměmi a územími EU (ZZÚ) v rámci Prozatímní rámcové dohody o hospodářském partnerství mezi EU-ESA (státy východní a jižní Afriky) od data zveřejnění oznámení. Seznam zemí, kterých se možnost kumulace týká, je uveden ve vlastním oznámení.


Stránka byla publikována dne: 20.11.2018

Skočit na začátek stránky