CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení Komise o kumulaci mezi Evropskou unií a státy AKT EPA a zámořskými zeměmi a územími EU podle čl. 4 odst. 3 a 7 protokolu 1 k Dohodě o hospodářském partnerství EU-SADC EPA

Oznámení Komise o kumulaci mezi Evropskou unií a státy AKT EPA a zámořskými zeměmi a územími EU podle čl. 4 odst. 3 a 7 protokolu 1 k Dohodě o hospodářském partnerství EU-SADC EPA

        Dne 12. listopadu 2018 bylo v Úředním věstníku EU č. C 407 zveřejněno „Oznámení Komise podle čl. 4 odst. 14 protokolu 1 k Dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a státy SADC EPA o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce".

        V oznámení Evropská Komise informuje o možnosti kumulace s materiály pocházejícími ze států AKT EPA (africké, karibské a tichomořské státy) a zámořskými zeměmi a územími EU (ZZÚ) v rámci Dohody o hospodářském partnerství EU-SADC EPA (Jihoafrické společenství pro rozvoj) od 1. října 2018. Seznam zemí, kterých se možnost kumulace týká, je uveden ve vlastním oznámení.

        Dále bylo dne 12. listopadu 2018 v Úředním věstníku EU č. C 407 zveřejněno „Oznámení Komise podle čl. 4 odst. 17 protokolu 1 o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce připojeného k Dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a státy SADC EPA".

        V tomto oznámení Evropská Komise publikuje seznam materiálů pocházejících z Jihoafrické republiky, které nemohou být bezcelně dováženy přímo do EU nad rámec kvót a na něž se nevztahuje kumulace dle Dohody o hospodářském partnerství EU-SADC EPA.

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 20.11.2018

Skočit na začátek stránky