Dne 10. února 2018 bylo v Úředním věstníku EU č. L 38 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé".

        Dle uvedeného oznámení se Dohoda mezi EU a státy SADC EPA, včetně Protokolu 1 o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce, v obchodě s Mosambickou republikou prozatímně provádí od 4. února 2018.

 

 

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 20. 2. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: