V návaznosti na nově zavedená elektronická razítka, používaná na osvědčeních vydaných tureckými celními úřady, je nutné upozornit na skutečnost, že dle platné legislativy nadále platí povinnost podepisování vydaných osvědčení.

        Tzn. že osvědčení (A.TR, EUR.1 a EUR-MED) potvrzená novým elektronickým razítkem musí být i nadále podepsaná nejen v kolonce pro vývozce, ale i v kolonce pro vydávající celní úřad.

 

 

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 18. 7. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: