CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna Protokolu I o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Gruzie od 1. 6. 2018

Změna Protokolu I o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Gruzie od 1. 6. 2018

        Na základě Rozhodnutí č. 1/2018 Podvýboru EU – Gruzie pro cla publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 140/2018 dochází od 1. června 2018 ke změně Protokolu I o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce (dále jen „Protokol") v rámci Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé .

        Tento Protokol je nahrazen novým Protokolem, který stanovuje, že pro účely provádění Dohody mezi EU a Gruzií se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy") publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.

        Novým Protokolem je umožněna diagonální kumulace se zeměmi ESVO, Faerskými ostrovy, Unie, Tureckem, se zeměmi zapojenými do procesu stabilizace a přidružení (Západní Balkán), Moldavskem a Gruzií.

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené Rozhodnutí se použije od 1. června 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 06.06.2018

Skočit na začátek stránky