CZ EN Translate
Menu

Informace - Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství

        Dne 27. prosince 2018 byla v Úředním věstníku EU č. L 330 zveřejněna „Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství" (dále jen „Dohoda").

        Součástí Dohody je rovněž Kapitola 3 - pravidla původu a postupy stanovení původu (pravidla původu zboží). Kapitola 3 stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Japonsku, a tím dle Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu zboží. Preferenční zacházení na zboží bude možné uplatnit teprve až se Dohoda začne prozatímně uplatňovat.

        Zahájení prozatímního provádění Dohody se předpokládá již brzo (uvádí se i možnost k 1. únoru 2019). Přesné datum, od kterého bude Dohoda prozatímně prováděna, bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 03.01.2019

Skočit na začátek stránky