CZ EN Translate
Menu

Informace o změně protokolů č. 1 a č. 4 k dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím.

​​

Dne 19. července 2019 (Úřední věstník EU č. L 197/2019) vstoupila v platnost Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k dohodě o přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (dále jen „dohoda o přidružení"), podepsané dne 25. října 2018 (Úřední věstník EU č. L 34/2019) v Bruselu.

Na základě výše uvedené dohody se na produkty pocházející ze Západní Sahary, které podléhají kontrole celních orgánů Marockého království, vztahují stejné obchodní preference, jaké Evropská unie udělila na produkty, na něž se vztahuje dohoda o přidružení.

Protokol č. 4 k dohodě o přidružení se použije přiměřeně pro stanovení statusu původu produktů pocházející ze Západní Sahary, včetně důkazů o původu.

Zajištěním uplatňování protokolu č. 4 na tyto produkty jsou pověřeny celní orgány členských států Evropské unie a Marockého království."


Stránka byla publikována dne: 29.07.2019

Skočit na začátek stránky