Pro účely preferenčního původu zboží musí být zohledněna skutečnost, že k datu vystoupení se Spojené království stává třetí zemí, na kterou se přestávají uplatňovat preferenční opatření EU se třetími zeměmi.

Od data vystoupení se tedy použitý materiál nebo zpracovatelské operace provedené ve Spojeném království v rámci preferenčních obchodních opatření pro určení preferenčního původu zboží budou považovat za „nepůvodní".

Podrobný popis v rámci problematiky preferenčního původu zboží je uveden v části 2.3 a 5 pokynu Evropské Komise k vystoupení Spojeného království z EU a záležitosti související se cly v případě, že nedojde k uzavření dohody.

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_cs.pdf

 


 
Stránka byla publikována dne: 2. 4. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: