CZ EN Translate
Menu

Změna zemí v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) s platností od 1.1.2019

        Na základě novely Všeobecného systému preferencí EU (dále jen „GSP") nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/148, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí, došlo k 1.1.2019 ke změně seznamu zvýhodněných zemí v rámci systému GSP, které mohou využívat preferenční přístup na trh EU v rámci GSP.

        V souladu s uvedeným nařízením došlo k 1.1.2019 k odstranění/vyřazení zemí Ghany, Paraguaye, Pobřeží slonoviny a Svazijska ze seznamu rozvojových zemí, které mohou využívat preferenční zacházení při dovozu zboží do EU v rámci systému GSP.

        Zde je vhodné upozornit na skutečnost, že na zboží propouštěné do volného oběhu EU od 1. 1. 2019 a pocházející z uvedených zemí, již není možné uplatnit preferenční zacházení v rámci systému GSP. Z hlediska možnosti dodatečného přiznání preferenčního zacházení v rámci systému GSP po 1. 1. 2019 na zboží pocházející z uvedených zemí v případech, kdy bylo zboží propouštěné do volného oběhu EU do 31. 12. 2018, se musí brát na zřetel ustanovení čl. 117 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

        Preferenční zacházení na zboží obchodované s Ghanou, Pobřežím slonoviny a Svazijskem je možné uplatnit na základě Dohod, které upravují oboustranně preferenční obchodní vztahy mezi Evropským společenstvím a Ghanou, Pobřežím slonoviny a Svazijskem.

        Dále na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1979, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí, došlo k 1.1.2019 k odstranění/vyřazení země Samoa ze seznamu nejméně rozvinutých zemí, ale zůstává na seznamu rozvojových zemí, které mohou využívat preferenční zacházení při dovozu zboží do EU v rámci systému GSP.

        Seznam zemí je rovněž publikován na internetových stránkách celní správy.

       

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 04.01.2019

Skočit na začátek stránky