Na základě:

  • Rozhodnutí Rady (EU) 2019/116 ze dne 15. října 2018 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí" publikovaného dne 28. ledna 2019 v Úředním věstníku EU č. L 24

       a

  • „Rozhodnutí Rady (EU) 2019/131 ze dne 15. října 2018 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí" publikovaného dne 29. ledna 2019 v Úředním věstníku EU č. L 25

dochází ode dne jejich vyhlášení ke změně v prokazování původu zboží v návaznosti na zavedení systému registrovaného vývozce (REX) v rámci Všeobecného systému preferencí Evropské unie (GSP).

        Změna se týká přeposílání zboží mezi Evropskou unií, Švýcarskem a Norskem a využívání kumulace v rámci GSP. Nově se již při vývozu z Evropské unie nepoužívá jako důkaz původu „Náhradní osvědčení o původu zboží FORM A", ale používá se Náhradní deklarace o původu" dle Systému REX. Náhradní deklaraci o původu při potvrzování původu zboží do Norska a Švýcarska v rámci GSP vystavují pouze registrovaní přeposílatelé (čl. 101 odst. 3 IA).

 

 

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 7. 2. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: