CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Vystavování náhradních dokladů o původu v rámci GSP při přeposílání zboží do/z Norska a Švýcarska s ohledem na Systém REX

Vystavování náhradních dokladů o původu v rámci GSP při přeposílání zboží do/z Norska a Švýcarska s ohledem na Systém REX

        Na základě:

 • Rozhodnutí Rady (EU) 2019/116 ze dne 15. října 2018 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí" publikovaného dne 28. ledna 2019 v Úředním věstníku EU č. L 24

       a

 • „Rozhodnutí Rady (EU) 2019/131 ze dne 15. října 2018 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí" publikovaného dne 29. ledna 2019 v Úředním věstníku EU č. L 25

dochází ode dne jejich vyhlášení ke změně v prokazování původu zboží v návaznosti na zavedení systému registrovaného vývozce (REX) v rámci Všeobecného systému preferencí Evropské unie (GSP).

        Změna se týká přeposílání zboží mezi Evropskou unií, Švýcarskem a Norskem a využívání kumulace v rámci GSP. Nově se již při vývozu z Evropské unie nepoužívá jako důkaz původu „Náhradní osvědčení o původu zboží FORM A", ale používá se Náhradní deklarace o původu" dle Systému REX. Náhradní deklaraci o původu při potvrzování původu zboží do Norska a Švýcarska v rámci GSP vystavují pouze registrovaní přeposílatelé (čl. 101 odst. 3 IA).

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 07.02.2019

Skočit na začátek stránky