CZ EN Translate
Menu

Oznámení o přistoupení Samoy k dohodě mezi Evropskou unií a tichomořskými státy

        Dne 16. ledna 2019 bylo v Úředním věstníku EU č. L 13 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé".

        Dle uvedeného oznámení se od 31. prosince 2018 prozatímně provádí přistoupení Samoy k prozatímní Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé.

        Vlastní nařízení Rady (EU) 2018/1908 upravující toto přistoupení bylo zveřejněno dne 28. prosince 2018 v Úředním věstníku EU č. L 333. Dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, včetně Přílohy II - Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce (pravidla původu zboží), byla zveřejněn dne 16. října 2009 v Úředním věstníku EU č. L 272.

        Preferenční zacházení na zboží pocházející ze Samoy propouštěné do volného oběhu EU od 31. prosince 2018 je možné uplatnit pouze za předpokladu, že preferenční původ zboží bude prokázán důkazem původu vydaným dle příslušné dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé.

 

       

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 25.01.2019

Skočit na začátek stránky