Dne 14. listopadu 2019 bylo v Úředním věstníku EU č. L 293 zveřejněno „Oznámení o vstupu v platnost Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou". Tato dohoda vstoupí v platnost dne 21. listopadu 2019.

Vlastní znění dohody bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. 294.

 


 
Stránka byla publikována dne: 22. 11. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: