CZ EN Translate
Menu

Změna legislativy v Turecku s ohledem na předkládání dokladů o původu k průvodnímu osvědčení A.TR

​​

Celní orgány v Turecku na základě změny jejich legislativy koncem května 2019 nyní požadují k zásilkám (u zboží podléhájícího v TR obchodně politickému opatření) odesílaným z EU v rámci celní unie EU – TR s osvědčením A.TR předložení  jako dokladu o původu pouze doklad o nepreferenčním původu „CERTIFICATE OF ORIGIN". Tato změna je zdůvodněna tím, že turecká celní správa kontroluje, zda je či není dovážený výrobek takzvanou rizikovou komoditou, která v Turecku podléhá obchodně politickému opatření, jako je antidumpingové clo, dodatečné clo apod.

 

Pokud však vyvážené zboží pochází (má preferenční původ) ze země (včetně EU), která je v systému diagonální kumulace zahrnující Turecko a EU, postačuje předložení prohlášení dodavatele nebo dlouhodobé prohlášení dodavatele dle rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES–Turecko č. 1/2006. Aktuální stav zemí zapojených do diagonální kumulace je možné najít v Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy.

Prohlášení vývozce, které se doposud používalo, již nebude akceptováno.

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 28.06.2019

Skočit na začátek stránky