CZ EN Translate
Menu

Oznámení o provádění Dohody mezi EU a Japonskem

Dne 11. ledna 2019 bylo v Úředním věstníku EU č. L 9 zveřejněno „Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství" (dále jen „Dohoda").

        Dle uvedeného oznámení se Dohoda, včetně Kapitoly 3 - pravidla původu a postupy stanovení původu (dále jen „pravidla původu zboží"), bude v obchodě s Japonskem provádět od 1. února 2019.

        Dohoda upravuje oboustranně preferenční obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Japonskem, tedy nárok na preferenční zacházení (nulovou nebo sníženou celní sazbu) u zboží v zemi dovozu. Součástí Dohody jsou rovněž pravidla původu zboží.

        Pravidla původu zboží stanovují, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo v Japonsku, a tím dle Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu, tedy jak v EU, tak i Japonsku. Preferenční zacházení bude možné uplatnit na zboží, které bude propuštěné do volného oběhu po datu vstupu Dohody v platnost a bude prokázán preferenční původ/předložen důkaz původu vystavený po datu vstupu Dohody v platnost.

        Vlastní Dohoda byla zveřejněna dne 27. prosince 2018 v Úředním věstníku EU č. L 330. Pravidla původu zboží vztahující se k této Dohodě jsou publikována na internetových stránkách původu zboží celní správy.


Stránka byla publikována dne: 14.01.2019

Skočit na začátek stránky