CZ EN Translate
Menu

Oznámení o přistoupení Šalamounových ostrovů k dohodě mezi Evropskou unií a tichomořskými státy

​Dne 20. května 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. L 158 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé".

Prozatímní uplatňování dohody o hospodářském partnerství, včetně protokolu II o pravidlech původu, mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy začalo dne 17. května 2020. Dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, včetně Protokolu II – Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce (pravidla původu zboží), byla zveřejněn dne 16. října 2009 v Úředním věstníku EU č. L 272.

Vlastní „Rozhodnutí Rady (EU) 2020/409 o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé" bylo zveřejněno dne 20. března 2020 v Úředním věstníku EU č. L 85.

Šalamounovy ostrovy i nadále zůstávají v seznamu nejméně rozvinutých zemí, preferenční zacházení na zboží pocházející ze Šalamounových ostrovů je možné uplatnit jak v rámci systému GSP, tak v rámci dohody Evropské unie s tichomořskými státy.

Protokol II je publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy.


Stránka byla publikována dne: 21.05.2020

Skočit na začátek stránky