CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Preferenční zacházení u zboží v rámci vzájemného obchodování Evropské unie a Vietnamské socialistické republiky

Preferenční zacházení u zboží v rámci vzájemného obchodování Evropské unie a Vietnamské socialistické republiky

1.       Preferenční zacházení podle Všeobecného systému preferencí (GSP) – systém REX

Vietnam přistoupil k systému registrovaných vývozců (systému REX) v rámci GSP k 1. 1. 2019. Více informací k systému REX naleznete na internetových stránkách původu zboží celní správy. 

a)       Na produkty pocházející z Vietnamu se preferenční zacházení vztahuje pouze při předložení:

 • deklarace o původu vyhotovené neregistrovaným vývozcem u zásilky, jejíž celková hodnota nepřesáhne 6000 EUR
 • osvědčení FORM A u zásilky od neregistrovaného vývozce, jejíž celková hodnota přesáhne 6000 EUR (konec přechodného období je k 31. 12. 2020, platnost FORM A je v souladu s čl. 94 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (IA) deset měsíců ode dne vydání v zemi vývozu)
 • deklarace o původu vyhotovené registrovaným vývozcem u zásilky, jejíž celková hodnota přesáhne 6000 EUR

b)      Na produkty pocházející z EU se preferenční zacházení vztahuje pouze při předložení:

 • deklarace o původu vyhotovené registrovaným vývozcem (systém REX)
 • deklarace o původu vyhotovené jakýmkoli vývozcem u zásilky, jejíž celková hodnota nepřesáhne 6000 EUR

2.       Preferenční zacházení podle dohody EU - VN (EVFTA)

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou byla v Úředním věstníku EU č. L 186 zveřejněna dne 12. 6. 2020. Dohoda vstoupí v platnost dne 1. 8. 2020, viz Oznámení o vstupu v platnost Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou, publikované v Úředním věstníku EU č. L 207. Protokol 1 EVFTA je zveřejněn na internetových stránkách původu zboží celní správy.

a)       Na produkty pocházející z Vietnamu se preferenční zacházení vztahuje pouze při předložení:

 • průvodního osvědčení EUR.1
 • prohlášení o původu vyhotovené jakýmkoli vývozcem u zásilky, jejíž celková hodnota nepřesáhne 6000 EUR

b)      Na produkty pocházející z EU se preferenční zacházení vztahuje pouze při předložení (viz Oznámení vývozcům týkající se uplatňování systému registrovaných vývozců (systém REX) v Evropské unii pro účely dohody o volném obchodu s Vietnamem [2020/C 196/06]):

 • deklarace o původu vyhotovené registrovaným vývozcem (systém REX)
 • deklarace o původu vyhotovené jakýmkoli vývozcem u zásilky, jejíž celková hodnota nepřesáhne 6000 EUR

Stránka byla publikována dne: 29.07.2020

Skočit na začátek stránky