​Dne 30. 6. 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. L 207 zveřejněno "Oznámení o vstupu v platnost Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou".

Výše uvedená dohoda vstoupí v platnost dne 1. 8. 2020. Protokol 1 dohody EU - VN je publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy.


 
Stránka byla publikována dne: 1. 7. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: