CZ EN Translate
Menu

Vietnam - přijímání průvodních osvědčení EUR.1 s chybným gilošováním

CS ČR obdržela od Evropské komise informaci, že při dovozu zboží pocházejícího z Vietnamu je celním úřadům předkládáno průvodní osvědčení EUR.1 s modrým gilošováním. Toto gilošování nesplňuje technické požadavky stanovené v příloze VII Protokolu 1 dohody EU – VN, správné gilošování má zelenou barvu.

S ohledem na skutečnost, že modré gilošování je způsobeno chybou při tisku a že Vietnam již vytiskl 100 000 certifikátů se sériovým číslem od AA000001 do AA100000, z nichž velká část ještě nebyla vydána, poskytla Evropská komise Vietnamu období odkladu. Během tohoto období může Vietnam používat již vytištěné certifikáty řady AA (modré), které budou výjimečně přijímány jako platné důkazy v EU. Tato odkladná lhůta bude platit, dokud nebudou k dispozici vyhovující certifikáty řady AB, a to nejpozději do 31. prosince 2020, aniž je dotčeno možné řádně odůvodněné prodloužení.


Stránka byla publikována dne: 15.09.2020

Skočit na začátek stránky