​Dne 2. března 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. C 67 zveřejněno „Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy".

        Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem zemí, které můžou využít diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit. Změna se týká:

Poznámky pod čarou č. 1 na první straně:

  • Gruzie, Moldavská republika a Ukrajina jsou již uvedeny v textu.

 Tabulky 1 a 2:

  • je uvedeno datum dohody mezi Palestinou a státy ESVO,
  • u dohody Turecka s Kosovem je uvedeno datum a dále je u data dohod Turecka se státy ESVO a Srbskem doplněno „C".

 Tabulka 3

  •  je uvedeno datum dohody mezi Tureckem a Kosovem.

 Více informací k Regionální úmluvě naleznete na internetových stránkách celní správy.

 


 
Stránka byla publikována dne: 17. 3. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: