CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (Regionální úmluva – EUROMED, země západního Balkánu + Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (Regionální úmluva – EUROMED, země západního Balkánu + Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

​Dne 2. března 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. C 67 zveřejněno „Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy".

        Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem zemí, které můžou využít diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit. Změna se týká:

Poznámky pod čarou č. 1 na první straně:

 • Gruzie, Moldavská republika a Ukrajina jsou již uvedeny v textu.

 Tabulky 1 a 2:

 • je uvedeno datum dohody mezi Palestinou a státy ESVO,
 • u dohody Turecka s Kosovem je uvedeno datum a dále je u data dohod Turecka se státy ESVO a Srbskem doplněno „C".

 Tabulka 3

 •  je uvedeno datum dohody mezi Tureckem a Kosovem.

 Více informací k Regionální úmluvě naleznete na internetových stránkách celní správy.

 


Stránka byla publikována dne: 17.03.2020

Skočit na začátek stránky