CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení vývozcům týkající se uplatňování systému REX pro vývoz z EU do států východní a jižní Afriky (ESA)

Oznámení vývozcům týkající se uplatňování systému REX pro vývoz z EU do států východní a jižní Afriky (ESA)

​Dne 26. května 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. C 176 zveřejněno „Oznámení vývozcům týkající se uplatňování systému EU pro registrované vývozce (systém REX) pro vývoz z EU do států východní a jižní Afriky (ESA) v rámci prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi EU a ESA".

Dle oznámení poskytnou státy ESA:

 • do 31. srpna 2020 (včetně) produktům pocházejícím z EU preferenční celní zacházení při předložení buď průvodního osvědčení EUR.1, nebo prohlášení na faktuře, vystaveného schválenými vývozci ve smyslu článku 24 nebo kterýmkoli vývozcem pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR,
 • od 1. září 2020 produktům pocházejícím z EU preferenční celní zacházení výlučně při předložení prohlášení na faktuře vystavených vývozci registrovanými v unijním systému REX nebo kterýmkoli vývozcem pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

Prohlášení na faktuře musí být nadále vystaveno v souladu s článkem 23 Protokolu 1 (uveřejněným v Úředním věstníku EU č. L 93 dne 27. března 2020) a s použitím znění uvedeného v příloze IV tohoto protokolu. Protokol 1 je rovněž publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy.


Stránka byla publikována dne: 28.05.2020

Skočit na začátek stránky