CZ EN Translate
Menu

Kambodža - dočasné odnětí celních preferencí poskytovaných v rámci systému GSP

​Dne 22. dubna 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. L 127 zveřejněno „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/550 ze dne 12. února 2020, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o dočasné odnětí režimů podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 pro některé produkty pocházející z Kambodžského království“.

Tímto nařízením se Kambodžskému království dočasně odjímají celní preference poskytované v rámci obecného režimu systému GSP a celní preference poskytované v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země. Seznam produktů, kterých se odnětí týká, je uveden v čl. 1 tohoto nařízení.

V souladu s čl. 2 nařízení se dočasné odnětí nepoužije na dovoz produktů, které jsou již na cestě do EU k 12. srpnu 2020, za předpokladu, že místo určení těchto produktů nelze změnit. V tomto případě bude vyžadován platný doklad ve formě konosamentu.

Toto nařízení se použije ode dne 12. srpna 2020.


Stránka byla publikována dne: 11.08.2020

Skočit na začátek stránky