CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • OCT - Změna Protokolu VI, který definuje pojem „původní produkty“ a metody správní spolupráce mezi Evropskou unií a zámořskými zeměmi a územími od 1. ledna 2020

OCT - Změna Protokolu VI, který definuje pojem „původní produkty“ a metody správní spolupráce mezi Evropskou unií a zámořskými zeměmi a územími od 1. ledna 2020

          Na základě Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2196 (Úřední věstník EU č. L 337 z 30. prosince 2019) ze dne 19. prosince 2019, dochází od 1. ledna 2020 ke změně Protokolu VI o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a zámořskými zeměmi a územími (dále jen „ZZÚ") na straně druhé (dále jen „Protokol").

           Příloha VI rozhodnutí Rady 2013/755/EU (Úřední věstník L344 z 19. prosince 2013) ze dne 25. listopadu 2013, obsahuje ustanovení o zavedení systému registrovaných vývozců pro ZZÚ za účelem osvědčování původu. Na žádost všech ZZÚ Komise odložila datum počátku uplatňování systému registrovaných vývozců ze strany ZZÚ na 1. ledna 2020.  

          Jelikož se většina obecných pravidel pro provádění celního kodexu Unie týká systému registrovaných vývozců, je třeba provést příslušné změny v příloze VI rozhodnutí 2013/755/EU. Daná příloha je proto nahrazena tak, aby její ustanovení o systému registrovaných vývozců byla v souladu s ustanoveními o systému registrovaných vývozců v nařízení (EU) 2015/2447.

 

Důkaz původu:

- deklarace o původu – článek 21, 26, 28 Protokolu (znění Dodatek IV)

- do 10.000,-EUR může deklaraci o původu vystavit kterýkoliv vývozce. Bez omezení limitu může vystavovat registrovaný vývozce – článek 22 Protokolu – existuje možnost jeho ověření

- znění deklarace o původu je pouze v anglickém nebo francouzském jazyce

- deklaraci o původu lze vystavit na kterémkoli obchodním dokladu umožňujícím zjištění totožnosti dotčeného vývozce a příslušného zboží (v případě použití kumulace se uvede poznámka o druhu kumulace – článek 26 Protokolu)  

- deklaraci o původu lze vystavit dodatečně do 2 let po dovozu do země určení

- platnost deklarace o původu je 12 měsíců – článek 28 Protokolu

 

          Preference se uplatňuje pouze v EU vůči zemím ZZÚ. Některé státy ZZÚ (Nová Kaledonie Francouzská Polynésie, Saint Pierre a Miquelon) ale poskytují preferenci vůči EU na základě svých národních předpisů.

 

TARIC kód se vyhotovuje v závislosti na celkové hodnotě původních produktů následovně:                                                

≤ 10 000 €> 10 000 €
registrovaný vývozceU113U114
neregistrovaný vývozceU115--

 

U113: Deklarace o původu vyhotovená registrovaným vývozcem v rámci rozhodnutí o přidružení zámořských zemí a území pro zásilku původních produktů o celkové hodnotě nepřesahující
10 000 EUR

U114: Deklarace o původu vyhotovená registrovaným vývozcem v rámci rozhodnutí o přidružení zámořských zemí a území pro zásilku původních produktů o celkové hodnotě přesahující
10 000 EUR

U115: Deklarace o původu vyhotovená neregistrovaným vývozcem v rámci rozhodnutí o přidružení zámořských zemí a území pro zásilku původních produktů o celkové hodnotě nepřesahující
10 000 EUR

 

          Protokol VI je publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené Rozhodnutí se použije od 1. ledna 2020.


Stránka byla publikována dne: 09.01.2020

Skočit na začátek stránky