CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení vývozcům týkající se uplatňování systému registrovaných vývozců (systém REX) v Evropské unii pro účely dohody o volném obchodu s Vietnamem

Oznámení vývozcům týkající se uplatňování systému registrovaných vývozců (systém REX) v Evropské unii pro účely dohody o volném obchodu s Vietnamem

​Dne 11. 6. 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. C 196 zveřejněno "Oznámení vývozcům týkající se uplatňování systému registrovaných vývozců (systém REX) v Evropské unii pro účely dohody o volném obchodu s Vietnamem".

Dle výše uvedeného ozámení se ode dne vstupu dohody EU-VN v platnost na produkty pocházející z EU při dovozu do Vietnamu vztahují celní preference pouze po předložení deklarací o původu vyhotovených registrovanými vývozci nebo jakýmkoli vývozcem pro zásilky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

Osvědčení o původu EUR.1 a prohlášení o původu vyhotovené schválenými vývozci nebudou v EU pro účely využívání preferenčního sazebního zacházení ve Vietnamu vydávána ani vyhotovována. 

Dle čl. 3 Rozhodnutí Rady (EU) 2020/753, o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou, zveřejněném v Úředním věstníku EU č. L 186, bude den vstupu dohody v platnost zveřejněn generálním sekretariátem Rady v Úředním věstníku EU.


Stránka byla publikována dne: 17.06.2020

Skočit na začátek stránky