​Dne 21. února 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. L 49 zveřejněno Rozhodnutí Výboru EPA, zřízeném mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím na straně druhé, o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce [2020/195]".

Dle oznámení uvedené Rozhodnutí Výboru EPA vstupuje v platnost od 2. prosince 2019.

Pravidla původu zboží stanovují, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo v Pobřeží slonoviny, a tím nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Tedy jak v EU, tak i v Pobřeží slonoviny. Preferenční zacházení bude možné uplatnit na zboží, které bude propuštěné do volného oběhu a bude prokázán preferenční původ/předložen důkaz původu vystavený po datu vstupu uvedeného Rozhodnutí Výboru EPA v platnost.

Protokol č. 1 je publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy.

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 25. 2. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: