​Dne 21. října 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. L 350 zveřejněno Rozhodnutí výboru EPA, zřízeného Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, Č. 1/2020 ze dne 20. srpna 2020 o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce [2020/1526]".

Uvedené Rozhodnutí Výboru EPA vstupuje v platnost 20. srpna 2020.

​Protokol č. 1 je publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy.


 
Stránka byla publikována dne: 21. 10. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: