​Dne 30. září 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. C 322 zveřejněno„Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy".

Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem zemí, které můžou využít diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit. Změna se týká:

Tabulky 1 a 2:
je uvedeno datum dohody mezi Ukrajinou a Gruzií.


Více informací k Regionální úmluvě naleznete na internetových stránkách celní správy.


 
Stránka byla publikována dne: 5. 10. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: