CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (Regionální úmluva – EUROMED, země západního Balkánu + Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (Regionální úmluva – EUROMED, země západního Balkánu + Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

​Dne 30. září 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. C 322 zveřejněno„Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy".

Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem zemí, které můžou využít diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit. Změna se týká:

Tabulky 1 a 2:
je uvedeno datum dohody mezi Ukrajinou a Gruzií.


Více informací k Regionální úmluvě naleznete na internetových stránkách celní správy.


Stránka byla publikována dne: 05.10.2020

Skočit na začátek stránky