Dne 27. března 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. L 93 zveřejněno Rozhodnutí Výboru EPA, kterým se mění některá ustanovení Protokolu 1 týkajícího se definice pojmu „původní produkty" či „produkty pocházející z" a metod správní spolupráce k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé [2020/425]".

Uvedené Rozhodnutí Výboru EPA vstupuje v platnost od 31. března 2020, změny v Protokolu 1 jsou uvedeny v odůvodnění tohoto Rozhodnutí.

Protokol 1 je publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy.


 
Stránka byla publikována dne: 31. 3. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: