CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (Regionální úmluva – EUROMED, země západního Balkánu + Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (Regionální úmluva – EUROMED, země západního Balkánu + Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

​Dne 15. října 2021 bylo v Úředním věstníku EU č. C 418 zveřejněno „Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy".

Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem zemí, které mohou využít diagonální kumulaci a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit.

Změna se týká tabulky 1 a 2 - je uvedeno datum dohody mezi Tureckem a Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Gruzií a Palestinou.  

Více informací k Regionální úmluvě naleznete na internetových stránkách celní správy.


Stránka byla publikována dne: 15.10.2021

Skočit na začátek stránky