CZ EN Translate
Menu

Dohoda EU - ESA (Zimbabwe) - prokazování preferenčního původu zboží v rámci systému REX

​Dne 27.9.2021 bylo v Úředním věstníku EU č. C 390 zveřejněno "Oznámení týkající se uplatnění čl. 18 odst. 3 protokolu 1 (o pravidlech původu) prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi EU a ESA ze strany Zimbabwe, používání autocertifikace pro dovoz produktů pocházejících ze Zimbabwe do EU v rámci prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi EU a ESA".

Dle výše uvedeného oznámení přistoupilo Zimbabwe v rámci dohody EU - ESA od 1.7.2021 k systému REX, od tohoto data by tedy již neměla být přijímána průvodní osvědčení EUR.1 ani prohlášení na faktuře vyhotovená schválenými vývozci. Evropská komise však členské státy informovala o skutečnosti, že Zimbabwe bude osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře vyhotovené schválenými vývozci vydávat až do okamžiku zveřejnění informace v Úředním věstníku EU, tj. do 27.9.2021, členské státy proto mohou na základě prohlášení na faktuře a osvědčení EUR.1 vydaných do tohoto data preferenční zacházení povolit. 


Stránka byla publikována dne: 15.10.2021

Skočit na začátek stránky