CZ EN Translate
Menu

Dohoda EU - Keňa

Dne 1. července 2024 vyšlo v Úředním věstník​u EU řady L​ "Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1647​ ze dne 30. května 2024 o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií na jedné straně a Keňskou republikou, členem Východoafrického společenství, na straně druhé jménem Unie" a "Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií na jedné straně a Keňskou republikou, členem Východoafrického společenství, na straně druhé". 

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. července 2024.  

S ohledem na skutečnost, že dohoda neobsahuje protokol o pravidlech původu, použijí se pravidla původu v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 ze dne 8. června 2016 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (přepracované znění) (Úř. věst. EU L 185 ze dne 8.7.2016).“. 

V souladu s čl. 9 dohody přijme Rada EPA rozhodnutím protokol upravující pravidla původu do pěti let ode dne vstupu dohody v platnost. 


Stránka byla publikována dne: 02.07.2024

Skočit na začátek stránky