Dne 18.7.2018 bylo v Úředním věstníku EU L181 zveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1013 ze dne 17. července 2018, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli.

Toto nařízení otevírá celní kvóty vztahující se na dovoz některých výrobků z oceli. V případě vyčerpání příslušné celní kvóty nebo v případě, kdy se příslušná celní kvóta na dovoz uvedených kategorií výrobků nevyužívá, se vybírá dodatečné clo ve výši 25 %.

nařízení 20181013 .pdf


 
Stránka byla publikována dne: 20. 7. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: