CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Upozornění na změny od 1.10.2014 při dovozu zboží do EU z některých zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) a v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP)

Upozornění na změny od 1.10.2014 při dovozu zboží do EU z některých zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) a v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP)

        Od 1. října 2014 začne platit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání. Na základě nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 (Market Access Regulation - MAR) je některým zemím Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP), poskytován preferenční přístup na trh EU. Tato změna MAR se týká odebrání preferenčního přístupu na trh EU pro ty země, které doposud neučinily nezbytné kroky k ratifikování svých dohod s EU.

        Tato změna se týká následujících zemí: Burundi, Haiti, Keňa, Komory, Lesotho, Mosambik, Rwanda, Tanzanie, Uganda a Zambie. Země lze rozdělit do dvou skupin:

1)   Nejméně rozvinuté země: Burundi, Haiti, Komory, Lesotho, Mosambik, Rwanda, Tanzanie, Uganda a Zambie, které kromě preferenčního přístupu v rámci MAR, využívají i preferenční přístup v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země GSP. Tyto země po jejich vyřazení k 1.10.2014 z preferenčního přístupu v rámci MAR budou nadále využívat preferenční přístup na trh EU v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země GSP i po 1.10.2014.

2)   Rozvojové země: Keňa, která bude v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 k 1.10.2014 vyřazena z preferenčního přístupu v rámci MAR. Nicméně na základě příslušné legislativy EU dojde k 1.10.2014 k jejímu zařazení do obecného režimu GSP a bude moci využívat preferenční přístup na trh EU v rámci GSP.

        S ohledem na tyto změny je vhodné upozornit na skutečnost, která se týká zboží propouštěného do volného oběhu v EU pocházejícího z výše uvedených zemí, že od 1.10.2014 již nebude možné na zboží propouštěné do volného oběhu v EU uplatnit preferenční zacházení v rámci MAR, ale pouze v rámci GSP. Tzn., že k prokazování preferenčního původu zboží bude nutné používat důkaz původu dle GSP (osvědčení FORM A).

 


Stránka byla publikována dne: 24.09.2014

Skočit na začátek stránky