CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (EUROMED) a se zeměmi západního Balkánu

Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (EUROMED) a se zeměmi západního Balkánu

        Dne 12. dubna 2014 bylo v Úředním věstníku EU č. C 111 zveřejněno „Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy“.

        Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem protokolů o pravidlech původu zboží, které stanovují diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit. Změna se týká možnosti uplatnění kumulace mezi dalšími zeměmi. Toto oznámení Komise 2014/C 111/05 nahrazuje oznámení 2013/C 205/03, týkající se zemí západního Balkánu a předcházející oznámení 2013/C 205/04, týkající se Regionální úmluvy.

 

 


Stránka byla publikována dne: 22.04.2014

Skočit na začátek stránky