CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (Regionální úmluva – EUROMED, země západního Balkánu + Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (Regionální úmluva – EUROMED, země západního Balkánu + Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

        Dne 14. září 2018 bylo v Úředním věstníku EU č. C 325 zveřejněno „Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy".

        Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem zemí, které můžou využít diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit. Změna se týká:

- doplnění zemí Gruzie a Ukrajiny do tabulky kumulací, včetně vyznačení uplatnění diagonální kumulace v rámci Regionální úmluvy.

- uplatnění diagonální kumulace v rámci Regionální úmluvy u Turecka a Faerských ostrovů, Turecka a Moldavska.

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 14.09.2018

Skočit na začátek stránky