CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (Regionální úmluva, EUROMED a země západního Balkánu)

Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (Regionální úmluva, EUROMED a země západního Balkánu)

        Dne 9. března 2017 bylo v Úředním věstníku EU č. C 73 zveřejněno „Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy".

        Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem zemí, které můžou využít diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit. Změna se týká:

- doplnění nové tabulky do oznámení označené jako „Tabulka 1", která zobrazuje zjednodušený přehled o existenci diagonální kumulace.

- uplatnění diagonální kumulace v rámci Regionální úmluvy u Bosny a Hercegoviny, Moldavska a Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy.

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 10.03.2017

Skočit na začátek stránky