CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení o prozatímním uplatňování prozatímní dohody zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a státy východní a jižní Afriky

Oznámení o prozatímním uplatňování prozatímní dohody zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a státy východní a jižní Afriky

        Dne 12. května 2012 bylo v Úředním věstníku EU č. L 125 zveřejněno „Oznámení o prozatímním uplatňování prozatímní dohody zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé“.

        Dle uvedeného oznámení se od 14. května 2012 bude prozatímně uplatňovat prozatímní dohoda, včetně Protokolu č. 1 týkající se definice pojmu „původní produkty“ či „produkty pocházející z“ a metod správní spolupráce (pravidla původu zboží). Vlastní prozatímní dohoda byla publikována v Úředním věstníku EU č. L 111 ze dne 24. 4. 2012. Dohoda se prozatímně použije pouze mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, Mauricijskou republikou, Seychelskou republikou a Zimbabwskou republikou. Dohoda se zatím nepoužije na Komory a Zambii, jejíž vývozy do EU zůstávají nadále pokryty nařízením Rady (ES) č. 1528/2007 (MAR).


Stránka byla publikována dne: 14.05.2012

Skočit na začátek stránky