CZ EN Translate
Menu

Informace ohledně přistoupení Ekvádoru k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií, Kolumbií a Peru

        S ohledem na skutečnost, že je předpoklad zahájení předběžného provádění přístupu Ekvádoru k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (dále jen „Dohoda") od 1.1.2017, je vhodné upozornit na skutečnost, že dojde ke změně v prokazování/uplatňování důkazů původu při propouštění zboží do volného oběhu.

        Preferenční zacházení na zboží pocházející z Ekvádoru propouštěné do volného oběhu EU od přistoupení Ekvádoru k Dohodě bude možné uplatnit pouze za předpokladu, že preferenční původ zboží bude prokázán důkazem původu vydaným dle příslušné Dohody (tedy až od zahájení prozatímního uplatňování).

        Zboží propuštěné do volného oběhu po přistoupení k Dohodě, u kterého nebude prokázán preferenční původ zboží, lze preferenční zacházení uplatnit dodatečně. Dodatečné prokázání preferenčního původu zboží lze uplatnit dodatečně vystaveným důkazem původu vydaným dle Dohody.

        U zboží pocházejícího z Ekvádoru propouštěného do volného oběhu EU před přistoupením k Dohodě je preferenční zacházení uplatňováno na základě důkazu původu vystaveného dle autonomního (jednostranného) preferenčního opatření.

        V případech, kdy je zboží pocházející z Ekvádoru dovezené do EU před přistoupením k Dohodě, ale propouštěné do volného oběhu EU bude až po přistoupení k Dohodě, pro uplatnění preferenčního zacházení musí být preferenční původ zboží prokázán důkazem původu vydaným dle Dohody (tedy až od zahájení prozatímního uplatňování).

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 06.12.2016

Skočit na začátek stránky