Dne 29. dubna 2010 byla v Úředním věstníku EU č. L 108 zveřejněna Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé“ (dále jen „Dohoda“). Uvedená Dohoda nahrazuje doposud uplatňovanou Prozatímní dohodu mezi Evropskými společenstvími a Republikou Černá Hora.

        Dohoda upravuje stejně jako doposud uplatňovaná Prozatímní dohoda preferenční obchodní vztahy mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora. Součástí Dohody je rovněž Protokol 3 – Definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce (pravidla původu zboží).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 29. 4. 2010
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: