CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (Fidži)

Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (Fidži)

        Dne 31. července 2014 bylo v Úředním věstníku EU č. L 228 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé“ (dále jen „Prozatímní dohoda“).

        Dle uvedeného oznámení se Prozatímní dohoda, včetně Protokolu II – o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce, v obchodě s Fidžijskou republikou prozatímně provádí od 28. července 2014.

        Vlastní Prozatímní dohoda byla publikována v Úředním věstníku EU č. L 272 dne 16. října 2009.

        Prozatímní dohoda upravuje preferenční obchodní vztahy mezi Evropským společenstvím a tichomořskými státy, v současné době tedy s Fidži a Papuou-Novou Guineou. S Papuou-Novou Guineou se Prozatímní dohoda provádí již od 20. 12. 2009. Součástí Prozatímní dohody je rovněž Protokol II – o definici pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce (pravidla původu zboží), který stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo tichomořských státech, a tím dle Prozatímní dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu.

 


Stránka byla publikována dne: 31.07.2014

Skočit na začátek stránky