CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

        Dne 30. srpna 2014 bylo v Úředním věstníku EU č. L 259 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé“.

        Dle uvedeného oznámení se Dohoda, včetně Protokolu I o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce, bude v obchodě s Gruzií prozatímně provádět od 1. září 2014.

        Vlastní „Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhébyla zveřejněna dne 30. srpna 2014 v Úředním věstníku EU č. L 261.

        Součástí Dohody je rovněž Protokol I - o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (pravidla původu zboží). Protokol I stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Gruzii, a tím dle Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu.

        Souběžně s prozatímním uplatňováním Dohody je Gruzie nadále zapojena v rámci Všeobecného systému preferencí do režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných GSP+ (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1/2014).

 


 


Stránka byla publikována dne: 05.09.2014

Skočit na začátek stránky