CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé (Kamerun)

Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé (Kamerun)

        Dne 28. srpna 2014 bylo v Úředním věstníku EU č. L 254 zveřejněno „Oznámení o prozatímním uplatňování prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé“.

        Dle uvedeného oznámení se Dohoda v obchodě s Kamerunskou republikou prozatímně provádí od 4. srpna 2014.

        Vlastní Prozatímní dohoda byla publikována v Úředním věstníku EU č. L 57 dne 28. února 2009.

        Dohoda upravuje preferenční obchodní vztahy mezi Evropským společenstvím a Kamerunskou republikou. Pro účely této dohody se použijí ta pravidla původu zboží, která platila ke dni 1. ledna 2008 na území smluvních stran. K 1. lednu 2008 na území smluvních stran platila a jsou platná pravidla původu zboží dle nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT). V pravidlech původu zboží je stanoveno, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Kamerunu, rovněž upravují způsob prokázání preferenčního původu zboží, a tím dle této Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu.
 

 

 


Stránka byla publikována dne: 12.09.2014

Skočit na začátek stránky