CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Kolumbií

Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Kolumbií

        Dne 26. července 2013 bylo v Úředním věstníku EU č. L 201 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Kolumbií.

        Dle uvedeného oznámení se Obchodní dohoda, včetně Přílohy II - Definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce, která se již od 1. března 2013 prozatímně provádí s Peru, bude v obchodě s Kolumbií prozatímně provádět od 1. srpna 2013.

        Vlastní „Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé“ byla zveřejněna dne 21. prosince 2012 v Úředním věstníku EU č. L 354.

        Součástí Obchodní dohody je rovněž Příloha II - Definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce (pravidla původu zboží). Příloha II stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Peru a Kolumbii, a tím dle Obchodní dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu. S ohledem na uvedené oznámení se Příloha II, která se od 1. března 2013 provádí prozatímně ve vztahu k Peru, bude provádět od 1. srpna 2013  i ve vztahu ke Kolumbií.Stránka byla publikována dne: 01.08.2013

Skočit na začátek stránky