CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

        Dne 30. srpna 2014 bylo v Úředním věstníku EU č. L 259 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé“.

        Dle uvedeného oznámení se Dohoda, včetně Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce, bude v obchodě s Moldavskem prozatímně provádět od 1. září 2014.

        Vlastní „Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhébyla zveřejněna dne 30. srpna 2014 v Úředním věstníku EU č. L 260.

        Součástí Dohody je rovněž Protokol II - o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (pravidla původu zboží). Protokol II stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Moldavsku, a tím dle Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu.

        Souběžně s prozatímním uplatňováním Dohody se při dovozu zboží z Moldavska do EU nadále uplatňuje nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku.

 

 

 
Stránka byla publikována dne: 05.09.2014

Skočit na začátek stránky