CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Peru

Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Peru

        Dne 28. února 2013 bylo v Úředním věstníku EU č. L 56 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Peru.

        Dle uvedeného oznámení se Obchodní dohoda, včetně Přílohy II - Definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce, bude v obchodě s Peru prozatímně provádět od 1. března 2013.

        Vlastní „Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé“ byla zveřejněna dne 21. prosince 2012 v Úředním věstníku EU č. L 354.

        Součástí Obchodní dohody je rovněž Příloha II - Definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce (pravidla původu zboží). Příloha II stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Peru a Kolumbii, a tím dle Obchodní dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu. S ohledem na uvedené oznámení se i Příloha II provádí prozatímně pouze ve vztahu k Peru.


Stránka byla publikována dne: 13.03.2013

Skočit na začátek stránky