CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení o prozatímním provádění části IV (obchodní záležitosti) Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé – Guatemala

Oznámení o prozatímním provádění části IV (obchodní záležitosti) Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé – Guatemala

        Dne 26. listopadu 2013 bylo v Úředním věstníku EU č. L 315 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění části IV (obchodní záležitosti) Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (Guatemala)“.

        Dle uvedeného oznámení se část IV Dohody (obchodní záležitosti), včetně Přílohy II – o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce, v obchodě s Guatemalou prozatímně provádí od 1. prosince 2013.

        Vlastní „Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhébyla zveřejněna dne 15. prosince 2012 v Úředním věstníku EU č. L 346.

        Součástí Dohody je rovněž Příloha II o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (pravidla původu zboží). Příloha II stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Střední Americe (od 1. prosince 2013 se dohoda prozatímně uplatňuje již pro všechny země dohody - Kostariku, Nikaraguu, Guatemalu, Panamu, Honduras a Salvador), a tím dle Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu.

 


Stránka byla publikována dne: 27.11.2013

Skočit na začátek stránky