CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení o prozatímním provádění části IV (obchodní záležitosti) Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé – Kostarika a Salvador

Oznámení o prozatímním provádění části IV (obchodní záležitosti) Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé – Kostarika a Salvador

        Dne 29. září 2013 byla v Úředním věstníku EU č. L 257 zveřejněna „Oznámení o prozatímním provádění části IV (obchodní záležitosti) Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (Kostarika a Salvador)“. V české jazykové verzi publikovaného oznámení je chybně uvedena dvakrát Kostarika. Druhé oznámení, dle ostatních publikovaných jazykových verzí, je pro Salvador.

        Dle uvedených oznámení se část IV Dohody (obchodní záležitosti), včetně Přílohy II – o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce, v obchodě s Kostarikou a Salvadorem prozatímně provádí od 1. října 2013.

        Vlastní „Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhébyla zveřejněna dne 15. prosince 2012 v Úředním věstníku EU č. L 346.

        Součástí Dohody je rovněž Příloha II o definici pojmu „původní produkty“ a o metody správní spolupráce (pravidla původu zboží). Příloha II stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Střední Americe (v současnosti tedy v Kostarice, Nikaragui, Panamě, Hondurasu a Salvadoru), a tím dle Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu.

 
 


Stránka byla publikována dne: 01.10.2013

Skočit na začátek stránky