CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení o prozatímním provádění části IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (obchodní záležitosti)

Oznámení o prozatímním provádění části IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (obchodní záležitosti)

        Dne 31. července 2013 byla v Úředním věstníku EU č. L 204 zveřejněna „Oznámení o prozatímním provádění části IV Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (obchodní záležitosti) – Nikaragua, Panama a Honduras“.

        Dle uvedených oznámení se část IV Dohody (obchodní záležitosti), včetně Přílohy II – o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce, v obchodě s Nikaraguou, Panamou a Hondurasem prozatímně provádí od 1. srpna 2013.

        Vlastní „Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhébyla zveřejněna dne 15. prosince 2012 v Úředním věstníku EU č. L 346.

        Součástí Dohody je rovněž Příloha II o definici pojmu „původní produkty“ a o metody správní spolupráce (pravidla původu zboží). Příloha II stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Střední Americe (v současnosti jen v Nikaragui, Panamě a Hondurasu), a tím dle Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu.

Stránka byla publikována dne: 02.08.2013

Skočit na začátek stránky